Z prac Zarządu

2

W dniu 20 września 2021 r. odbyło się II posiedzenie Zarządu SGI Poland (w wersji zdalnej), na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała nr 9/02/IV/2021 o sfinansowaniu zakupu kalendarzy dla instruktorów i przyjaciół SGI Poland
 • Uchwała nr 10/02/IV/2021 o zorganizowaniu szkolenia dla instruktorów SGI Poland w dniu 6 listopada 2021 r.
 • Uchwała  nr 11/02/IV/2021 o dofinansowaniu kosztów udziału w seminarium w Pönitz (Niemcy) instruktorów SGI Poland 

1

W dniu 28 sierpnia 2021 r. odbyło się I posiedzenie Zarządu SGI Poland, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała  nr 1/01/IV/2021 o przyjęciu projekt Regulaminu Pracy Zarządu
 • Uchwała  nr 2/01/IV/2021 o przedłużeniu zlecenia prowadzenia rozliczeń finansowych federacji
 • Uchwała  nr 3/01/IV/2021 o ustaleniu wynagrodzenia za druk dyplomów potwierdzających egzaminy Uczniowskie
 • Uchwała  nr 4/01/IV/2021 wyrażenie zgody na pokrycie kosztów administracyjno- biurowych
 • Uchwała  nr 5/01/IV/2021 wyrażenie zgody na zakup materiałów biurowych
 • Uchwała  nr 6/01/IV/2021 o zatwierdzeniu zasad zdawania egzaminów w Federacji i powoływaniu egzaminatorów
 • Uchwała  nr 7/01/IV/2021 o powołaniu Komisji Technicznej
 • Uchwała  nr 8/01/IV/2021 o upoważnieniu do prowadzenia rozmów z włoskim środowiskiem karate

Wymagania egzaminacyjne


 POBIERZ /*.pdf

 

SGI POLAND - ru

Шотокан Гощиндо Институт в Польше

 

Мы хотим заниматься карате Мастера Ширая – такой был девиз у истоков  организации Шотокан Гощиндо Института в Польше.

Планы создания были полностью утверждены сенсеем Ширая. Организация  неформально начала свою деятельность в 2009 году, а в августе 2010 года была зарегистрирована.

Люди в нашей организации пришли сюда разными путями, из разных клубов и федерации. Нас объединяет одна главная установка: изучение карате Шотокан, которе происходит от Гишина Фунакоша и его сына Ёшитаки и которое теперь продолжают сенсей Хироши Ширай и его самые тесные соратники.

Мы занимаем в атмосфере взаимного уважения, понимания и дружбы. Наша организация гарантирует профессиональный уровень подготовки. Мы стремимся к физическому и умственному развитию, которое необходимо для достижения  искусности в бою. Помня о том, что все формы тренинга каратэ должны иметь свой источник и цель в кумите, мы делаем большой упор на эту часть тренинга. Мы не забываем, что правильная техника основывается на хорошей работе тела, правильном дыхании и динамике, что составляет бесспорную основу нашего стиля.  Именно поэтому важную роль играет также гошиндо, созданное сенсеем Ширая и являющееся продуктом многолетнего мыслительного труда и опыта Мастера.

Мы понимаем, что каждый стиль и способ совершенствования полезен, и карате приводит  прежде всего к совершенствованию наших мыслей, что  проявляется в образе  жизни.  Карате это не только бой с противником, но прежде всего со своими слабостям. Каждый сам избирает свой путь будо. Мы приглашаем каждого, кто хочет идти тропой, намеченной Мастером Ширая.


Давайте помнить, что КАРАТЕ ОДНО.

 

Контакты:

ul. Czarna Droga 1
89-500 Tuchola

tel.: 606-257-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Shotokan Cultural Institute

 

Shotokan Cultural Institute, z siedzibą w Mediolanie, powstał w styczniu 2009 roku. SCI jest organizacją apolityczną a głównym obszarem działania jest karate Shotokan, praktykowane zgodnie z nauką jego twórcy Gichina Funakoshi oraz jego syna Yoshitaki. Celem nadrzędnym SCI jest upowszechnianie studiów na temat rozwoju potencjału człowieka poprzez praktykę karate Shotokan nauczanego przez Mistrza Hiroshi Shirai. SCI nie jest organizacją sportową aczkolwiek skupia w swych szeregach wielu utytułowanych zawodników. Prezesem organizacji został Sensei Carlo Fugazza – jeden z najstarszych stażem uczniów Maestro Shirai.

W sensie formalnym SCI jest kontynuacją założonej przez mistrzów Hiroshi Shirai, Takeshi Naito oraz Masao Kawazoe w 1994 roku organizacji World Shotokan Institute.

SGI-Poland od początku swojego istnienia współpracuje ściśle z SCI (WSI).

SGI-Poland-eng

SHOTOKAN GOSHINDO INSTITUTE - POLAND

The Shotokan Goshindo Institute of Poland was established to provide training in the art of karate as practiced by the Master sensei Hiroshi Shirai. The plans for establishing this organization were fully accepted by sensei Shirai. We have been acting unofficially since 2009 and in August 2010 the organization was finally registered in the Polish court.

Members of our society have travelled different paths and originate from various clubs and federations. Our common goal is the study of Shotokan karate. This form of karate originates from Gichin Funakoshi and his son Yoshitaka and is now continued by sensei Hiroshi Shirai and his closest associates.

We practice in the atmosphere of mutual respect, understanding and friendship. Our association provides a professional level of training.  We strive to improve physical and mental fitness, to give us greater proficiency in the fight. Having in mind that all forms of karate training should have their origins and aim in kumite, we put a great emphasis on this aspect of the practice. Additionally, we are mindful that correct technique is based upon perfect body posture and movements, proper breathing and dynamics - and that those skills are what constitutes our style. That is why goshindo also plays an important role. It was developed by sensei Shirai following many years of work and experience of the Master.

Whilst all styles of Karate practice strive for perfection it must be acknowledged that good karate practice is primarily a state of mind and manifested widely in the way of life.  Karate is not only the fight against an opponent but primarily against our personal weaknesses. Everyone chooses his own way of budo. We invite all those who want to follow the path marked out by Master Shirai.

Let’s not forget that KARATE IS ONE.

 

Contact details:

ul. Czarna Droga 1
89-500 Tuchola

tel.: 606-257-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to Top