Hanshi Claudio Ceruti w Tucholi

Pierwszy trening odbył się w piątek wieczorem i zwyczajowo przeznaczony był dla starszej grupy. Sensei Ceruti zademonstrował 9 kombinacji składających się z technik ręcznych, które miały za zadanie rozwijać atak oraz obronę przy wykorzystaniu różnych sposobów poruszania się. Kombinacje zostały przećwiczone w formie kihon, a następnie wraz z partnerem. Zarówno zapamiętanie jak i odtworzenie kombinacji zaproponowanych przez hanshi nie stanowiło problemu dla nikogo z ćwiczących, ale wymagania jakościowe jakie postawił przed wszystkimi sesnei Ceruti stanowiło już znacznie większe wyzwanie. Przyjęta forma treningu w czytelny sposób dawała informację zwrotną o braku kontroli emocji, złych nawykach ruchowych czy nieprawidłowym oddychaniu podczas wykonywania ćwiczeń.

Dwie sobotnie sesje treningowe przeznaczone były już dla obu grup zaawansowania. Jak zwykle, w osobnych treningach uczestniczyli młodsi i starsi stopniem. Ćwiczono różne warianty bunkai do kata Heian Shodan i Nidan, zarówno w wersji ura jak i omote. Bunkai form Shotokan ćwiczone z wykorzystaniem poruszania charakterystycznego dla Goshindo nabierają innej dynamiki ruchu, o czym mogli przekonać się wszyscy ćwiczący.
Doskonalono także kombinacje do kumite z wykorzystaniem technik nożnych, w których ćwiczono zaawansowany elementy strategii przejmowania inicjatywy. Hanshi Ceruti wysoko postawił trenującym poprzeczkę, nie tylko w warstwie fizycznej, ale także mentalnej. Zwieńczeniem całego cyklu była nauka nowego kata goshindo wraz z bunkai.

Sensei Ceruti podczas szkolenia mocno podkreślał, aby techniki wykonywać ze zrozumieniem i poczuciem ich mocy tak, aby nie były oderwane od praktycznego zastosowania i nie przerodziły się tylko w formy ruchowe.

Następne spotkanie z Hanshi Claudio Cerutim w Polsce będzie miało miejsce w Ostrowie Wlkp. 30.09 – 1.10.2016.

Scroll to Top