IX Międzynarodowe Seminarium Shotokan Goshin KarateDo

Seminarium w Tucholi trwało dwa dni. Piątkowe zajęcia przeznaczone były tylko dla grupy zaawansowanej. Ku wielkiemu zaskoczeniu i zadowoleniu naszych gości na tym treningu pojawiło się niemal 100 ćwiczących. Jest to dowód na rosnący poziom zaawansowania ćwiczących w SGI. Piątkowy trening Sensei Claudio Ceruti rozpoczął od TenNoKata, które stanowiło rozgrzewkę do dalszych ćwiczeń. W dalszej części przestudiowane zostały dokładnie wymagania egzaminacyjne na shodan oraz nidan. Podczas ćwiczeń Sensei zwracał uwagę na sposób podejścia do treningu. Przejawiało się to w trzykrotnym wykonaniu każdego z ćwiczeń. Za pierwszym razem zadaniem ćwiczących było zdiagnozowanie problemu, jakie stwarza im dany element, drugie powtórzenie służyło poprawienie tego błędu a trzecie powtózenie miało być wykonywane już z maksymalną mocą. Filozofia ta dotyczyła zarówno treningu indywidualnego jak i ćwiczeń w parach. Niejednokrotnie w czasie całego seminarium Sensei wracał do tego sposobu ćwiczenia i przypominał uczestnikom o ciągłej chęci poprawiania swojego karate.

Sobotnie zajęcia przeznaczone były już dla wszystkich stopni, jednakże materiał skierowany był głównie do zawodników średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. W związku z tym najmłodsze stopnie stanęły przed trudnym zadaniem, ćwiczenia zaawansowanych zagadnień. Była to swoista prezentacja, co czeka ich w najbliższym czasie.    Podczas treningów grupy zaawansowanej Sesnei zaprezentował dziewięć różnych wariantów kumite, polegającego na przejmowaniu inicjatywy. Szczegółowe wyjaśnienie detali ćwiczeń pozwoli na łatwe wprowadzenie tych elementów do treningu w klubach członkowskich.

W sobotę wszyscy uczestnicy ćwiczyła również Heian Shodan Happo Bunkai, czyli zastosowanie kata Heian Shodan w w walce prowadzonej w ośmiu kierunkach. Następnie nasi goście zaprezentowali Bunkai Kata Tekki Shodan, a grupa zaawansowana stanęła przed zadaniem opanowania Jitte Bunkai.

Ostatnia godzina szkolenia to jak zwykle GoshinDo. Sensei Claudio Ceruti zwracał szczególną uwagę na poruszanie i przemieszczanie się w pozycjach stosowanych w GoshinDo. Ćwiczący mieli okazję praktykować elementy GoshinDo m.in. stosując techniki otwartych dłoni.

Kolejne Szkolenie z naszymi Gośćmi z Włoch odbędzie się jesienią w Ostrowie Wielkopolskim. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

Scroll to Top