KURS INSTRUKTORSKI SGI; Sąpolno 2020

Epidemia koronawirusa storpedowała tegoroczny kurs instruktorski w Tucholi. Częściowo udało się go zastąpić jednodniowym szkoleniem dla zaawansowanych, które odbyło się 22 sierpnia w Sąpolnie.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele pięciu klubów, a treningi prowadzili członkowie komisji technicznej i sędziowskiej SGI Poland. Oprócz krótkiej standaryzacji kata Jiin wszystkie pozostałe treningi zostały poświęcone różnorodnym aspektom kumite. Przeanalizowane zostały zarówno bazowe elementy składowe techniki podstawowej, najprostsze sposoby prowadzenia walki, ale także Kake waza, jak również bardziej zaawansowane strategie jak Amashi waza, Renzoku kogeki czy Sasoi. Treningi kumite były prowadzone w połączeniu z dokonaną na początku standaryzacją kata i zawierały właśnie elementy i zasady zawarte w kata Jiin. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 10.00 i zakończyły egzaminami o godzinie 19.00.

Spotkanie w Sąpolnie zapoczątkowało cykl szkoleń dla zainteresowanych klubów SGI, które będą dotyczyły zaawansowanych aspektów kumite, zarówno dla zawodników jak i ćwiczących zainteresowanych samoobroną. Treningi zostały uzupełnione o integracyjny obiad grochówkowy oraz wieczorną pizzę, a uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki.

Scroll to Top