Mikołajkowy Turniej Karate S.G.I. Poland; ZAPOWIEDŹ

MŁODZICY MŁODSI (2006 i mł.)

 1. kata ind. dziewcząt
 2. kata ind. chłopców
 3. kumite ind. dziewcząt
 4. kumite ind. chłopców

MŁODZICY  (2003-2005, stopnie 9.1 – 9.3kyu)

 1. kata ind. dziewcząt
 2. kata ind. chłopców
 3. kumite ind. dziewcząt
 4. kumite ind. chłopców

MŁODZICY  (2003-2005, stopnie 8.1 – 8.3kyu)

 1. kata ind. dziewcząt
 2. kata ind. chłopców
 3. kumite ind. dziewcząt
 4. kumite ind. chłopców

MŁODZICY  (2003-2005, stopnie 7.1 – 4.3kyu)

 1. kata ind. dziewcząt
 2. kata ind. chłopców
 3. kumite ind. dziewcząt
 4. kumite ind. chłopców

MŁODZICY STARSI (2000-2002, stopnie 9.1 – 8kyu)

 1. kata ind. dziewcząt
 2. kata ind. chłopców
 3. kumite ind. dziewcząt
 4. kumite ind. chłopców

MŁODZICY STARSI (2000-2002, stopnie 7.1 – 4kyu)

 1. kata ind. dziewcząt
 2. kata ind. chłopców
 3. kumite ind. dziewcząt
 4. kumite ind. chłopców

JUNIORZY MŁODSI (1997-1999 stopnie 9 – 4kyu)

 1. kata ind. kobiet
 2. kata ind. mężczyzn
 3. jiyu-ippon-kumite indywidualne kobiet – (od 7 Kyu)
 4. jiyu-ippon-kumite indywidualne mężczyzn – (od 7 Kyu)

 

Uwaga!!. W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodników organizator zastrzega sobie prawo łączenia konkurencji lub nawet jej odwołania.

 

6. Nagrody:              
Dla zwycięzców turnieju przewidziane są dyplomy (za miejsca I – IV), puchary (za miejsca I – III),

Dla wszystkich dyplomy za udział w turnieju oraz słodycze

 7. Warunki startu:   

 1. Odpowiedni wiek do startu w danej konkurencji
 2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza sportowego
 3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NW
 4. Opłacenie startowego
 5. Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na start w turnieju.

8. Przepisy:     
Turniej zostanie przeprowadzony według zasad i przepisów jakie obowiązywały dotychczas na zawodach (system pucharowy bez repasaży – zawodnik przegrywający odpada z turnieju). Z każdego klubu może startować dowolna ilość zawodników.

 

KATA: obaj zawodnicy startują jednocześnie wykonując to samo kata zadane przez sędziego. Kata wybiera sędzia planszowy (sushin) przy zachowaniu zasady, że nie może być ono wyższe niż odpowiadające stopniowi posiadanemu przez młodszego zawodnika. Np. startuje zawodnik z pomarańczowym pasem i niebieskim pasem. Zadane mogą być następujące kata: Taikyoku-shodan, Heian-shodan, Heian-nidan. Ocena w eliminacjach i finałach systemem chorągiewkowym  poprzez wskazanie.

 

KUMITE: W grupie młodzicy młodsi (2006 i mł.) obowiązuje Kihon-ippon-kumite. Ataki: Jodan-oi-zuki, chudan-oi-zuki oraz mae-geri chudan. Bloki: Age-uke, soto-uke, gedan-barai. Kontratak: gyaku-zuki chudan. Ocena systemem chorągiewkowym poprzez wskazanie. W kumite młodzików (2003-2005) obowiązuje Kihon-ippon-kumite wykonywane j.w.

 

KUMITE: W kumite młodzików starszych (2000-2002) oraz Juniorów mł (1997-1999) obowiązuje Jiyu-ippon-kumite to półwolna walka pomiędzy dwoma przeciwnikami, atakującym (TORI) i broniącym (UKE).

TORI :

Dozwolone ataki oraz poziomy:

 • OI-TSUKI JODAN
 • OI-TSUKI CHUDAN
 • MAE-GERI
 • MAWASHI-GERI CHUDAN lub JODAN

Poruszanie:

Zawodnik po komendzie HAJIME przyjmuję pozycję walki (LEWA lub PRAWA), której nie może zmieniać w dalszej części KUMITE.

Kontakt:

ZABRONIONY

UKE:

Dozwolone bloki :

UKE podczas walki może stosować dowolny sposób blokowania. Blokom mogą towarzyszyć zejścia z linii ataku i zmiany pozycji, jednakże nie jest dozwolona strategia AMASHI-WAZA czyli wyjście z dystansu ataku (unik) bez stosowania bloku.

Kontratak:

GYAKU-TSUKI JODAN lub CHUDAN

Poruszanie:

Dowolne, natomiast zmiany pozycji mogą być stosowane tylko, jako reakcja na atak.

Timing:

GO-NO-SEN

Kontakt:

ZABRONIONY

 

9. Zgłoszenia:       
na formularzu do 3 grudnia br. (środa – włącznie) do godz. 22.00 mailem do tadeosan@wp.pl, po tym terminie oraz w dniu rozpoczęcia imprezy (8 grudnia br.) nie będzie możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w zgłoszeniach zaś opłata startowa zostanie pobrana według przesłanych zgłoszeń.

Wszystkie sprawy związane z weryfikacją oraz sprawdzeniem dokumentów przeprowadza instruktor lub osoba wytypowana z danego klubu, która musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty (budopasy lub legitymacje uczniowskie zawodników, zaświadczenie o aktualnych badaniach lekarskich wpisane w budopasach oraz polisa NW – ewentualnie opieczętowane „Za zgodność z oryginałem” ksero polisy NW, osoba ta także dokonuje opłaty startowego w turnieju).

 

10. Uwagi końcowe
Za  uczestników  turnieju  oraz  ewentualne  szkody poczynione przez nich podczas pobytu w Ostrowie Wielkopolskim odpowiadają  wyłącznie  klubowi  instruktorzy,  kierownicy  ekip, opiekunowie oraz ich klub. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

Kwestie sporne dotyczące regulaminu turnieju rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem Turnieju.

W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodników organizator zastrzega sobie prawo łączenia konkurencji lub nawet jej odwołania. O połączeniu konkurencji lub jej odwołaniu organizator poinformuje kluby w czwartek 4 grudnia do godz. 14.00.

 

Harmonogram zawodów

 

10:00 – 11:00              – przyjazd ekip, zgłoszenia do turnieju, weryfikacja dokumentów
w Sekretariacie Zawodów, hol Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim ul. Bema 30, (wjazd na parking od ul. Kordeckiego)

11:00 – 15:00              – eliminacje turnieju

14:00 – 15:30              – obiad (zupa pomidorowa)

15:45 – 16:00              – przygotowanie do finałów

16:00 – 18.00               – finały turnieju i zakończenie imprezy

 

Scroll to Top