Seminarium Shoto-Goshin Karate-do Hanshi Claudio Ceruti – Tuchola 23-24.07.2013

Tego typu trening pozwala na dobre przygotowanie do kumite a zwłaszcza pozwala na przyswojenie umiejętności generowania energii z nacisku na podłogę i koneksji mięśni. Do tych właśnie elementów bardzo dużą uwagę przywiązuje Maestro Shirai, a nasi goście jak mało kto potrafią nawet trudne elementy przedstawić w sposób zrozumiały i przystępny. Hanshi Ceruti szybko udowodnił nam, że wprawdzie ruchy mamy opanowane, ale „tej formie trzeba jeszcze nadać treść”.

Pierwsza środowa sesja treningowa poświęcona była z kolei przygotowaniu do kumite zwłaszcza właściwemu wykorzystaniu yori-ashi i tsugi-ashi w ataku i obronie. I znowu okazało się, że pozornie proste zagadnienia można przedstawić w sposób bardzo ciekawy i pouczający. Na koniec tego treningu Hanshi Ceruti wprowadził pierwsze z dziewięciu Tai-da.

Sesja popołudniowa z kolei poświęcona była Goshin-do a konkretnie aplikacji dwóch pierwszych form: Goshin Taikyoku Ichi i Goshin Taikyoku Ni. Trening aplikacji poprzedzony był wykonaniem 10 powtórzeń Goshin Taikyoku Ichi, z użyciem mocnych technik. Zaledwie 18 ruchów niektórym dało się jednak we znaki.

Tradycyjnie wizyta Hanshi Cerutiego w Polsce jest okazją do spotkań i rozmów a także ustalenia wstępnego kalendarza imprez naszej organizacji. Już dzisiaj wiadomo, że następne szkolenie z Hanshi Cerutim odbędzie się w pierwszy weekend października, natomiast przyszłoroczne planowane jest na maj. Omówiony został także plan specjalnego szkolenia w Polcanto, tegoroczne jest już trzecim z kolei.

Ostatnim, jakże miłym akcentem seminarium była rozmowa telefoniczna z Maestro Shirai, który bezpośrednio pogratulował organizatorom udanego szkolenia.

Scroll to Top