sensei Hiroshi Shirai w Backnang

Organizator zgrupowania zaplanował 2 treningi w sobotę i 1 w niedzielę. Przez pierwszą godzinę każdej sesji treningowej, zajęcia prowadzone były dla wszystkich stopni. Dzięki temu zarówno młodsi jak i starsi karatecy mieli możliwość poznawania i ćwiczenia Happo Bunkai (wykonywane w 8 różnych kierunkach) kata Taikyoku, Heian Shodan oraz Heian Nidan. Wspólny trening opierał się również o ćwiczenia w parach, 2-3 elementowych sekwencji walki.

Po godzinie następował podział na kolorowe i czarne pasy. Sobotnie zajęcia dla młodszych stopni prowadził Sensei Carlo Fugazza. Ćwiczący mieli okazje poznawać wymagania na 1 Dan, oraz praktykować bunkai Heian Godan i Bassai Dai.

Grupa zaawansowana ćwiczyła pod okiem Maestro Shirai. Główne elementy nad jakimi pracowano to bunkai kata Enpi i Jitte. Asystenci Mistrza Shirai (Marc Steavens i Allesandro Cardinalle) prezentowali równocześnie interpretacje obu tych kata. Do nauki i analizy prezentowanych zagadnień konieczne było pełne skupienie i ogromne zaangażowanie każdego z ćwiczących. Kolejną część treningu starszej grupy zajęło praktykowanie shikake waza, czyli przejmowanie inicjatywy w walce. Sensei shirai zaprezentował również „ulubione ćwiczenie Senseia Nakayamy”, które polegało na obronie poprzez wycofanie się i kontrowanie kopnięciami. Po raz kolejny mogliśmy się też przekonać, że dla Maestro jednym z najważniejszych elementów każdego treningu jest zanshin.

Podczas kolejnego treningu z sensei Carlo Fugazza uczestnicy zostali zapoznani z wymaganiami egzaminacyjnymi na 2 i 3 dan. Sensei Fugazza skierował do naszej grupy wiele cennych uwag, szczególnie odnośnie materiału na 2 dan. Podkreślił na co trzeba zwrócić uwagę i co jeszcze poprawić. W niedziele natomiast Mistrz Shirai główny nacisk położył na trening Happo Bunkai kata Bassai Dai, oraz nieco trudniejsze sekwencje walk.

Poza treningami, w sobotę odbyły się także egzaminy. Miło nam poinformować, że SGI Poland wzbogaciła się o kolejne czarne pasy. Egzamin na shodan zaliczyło 7 osób, a na nidan zdała 1 osoba. Egzaminy prowadziły dwie komisje (H.Shirai i M.Steavens oraz C.Fugazza i A.Cardinalle).

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Scroll to Top