Szkolenie dla instruktorów i kandydatów na instruktorów

Szczególny entuzjazm uczestników kursu wzbudziły warsztaty psychologiczne przeprowadzone przez Panią Karolinę Chlebosz dotyczące koncentracji i motywacji oraz wykład Pana Artura Koseckiego z zakresu pierwszej pomocy.
Ponadto zajęcia na kursie prowadzili:

  • Grzegorz Konieczka – standaryzacja kata i bunkai,
  • Paweł Zieliński – przepisy sędziowskie,
  • Robert Reiter – podstawy karate,
  • Adam Cichocki – trening kumite,
  • Wacław Mucha-Kruczyński – aspekty prawne w działalności klubu sportowego,
  • Marcin Kwit – fizjologia treningu sportowego,
  • Krzysztof Kaczor – elementy fizyki w sztukach walki.

Zwieńczeniem szkolenia była narada instruktorów SGI Poland, na której dokonano podsumowania i zaplanowano kolejne edycje kursu.

Scroll to Top