Szkolenie SGI Polska w Tucholi

Analiza dotyczyła podstaw techniki oraz poruszania się i oddychania. Część tą prowadzili instruktorzy SGi Robert Reiter oraz Paweł Zieliński.

Druga część szkolenia była odpowiedzią na konieczność wypracowania odpowiednich standardów przeprowadzania turniejów w konkurencji kumite, w szczególności jiyu kumite. Dotyczyła ona analizy poszczególnych aspektów techniki karate i odpowiedzi na pytanie jakimi parametrami powinna się charakteryzować technika, aby w walce sportowej mogła być oceniana na ippon. Elementami strategii i analizą przepisów zajmował się sensei Adam Cichocki. Sensei Grzegorz Konieczka zwracał uwagę, że niemożliwe jest studiowanie karate bez odniesień do realnych sytuacji samoobrony i w sugestywnym pokazie demonstrował jak właściwie trenowane karate powinno działać.

Tradycją też powoli staje się, że treningowa praktyka wspomagana jest sporą dozą teorii i w tym roku po raz kolejny odbyły się dwa wykłady z fizyki przydatnej do analizowania i oceniania technik karate. W wykładach prowadzonych przez Krzysztof Kaczora pojawiły się więc wskazówki pozwalające sędziom, instruktorom i zawodnikom rozwijać swoje techniczne możliwości poprzez zwiększanie ich fizycznej efektywności. Ta część również znalazła swoje rozwinięcie w praktycznym treningu, gdzie każdy miał możliwość testowania omawianych teorii.

Scroll to Top