Szkolenie shotokan. M.Stevens; Człuchów 2018

W Człuchowie 3-4 marca 2018 roku odbyło się szkolenie, które poprowadził sensei Marc Stevens.

Szkolenie zostało zorganizowane z okazji 10-lecia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Karate Shotokan w Człuchowie, którego głównym instruktorem jest sensei Paweł Zieliński /3dan/. W treningach wzięło udział ponad 150 osób z Polski, Niemiec oraz Litwy.

Sensei Marc podczas szkolenia analizował zarówno kihon, kata jak i kumite. Zaprezentował i objaśnił zależności pomiędzy tymi formami treningu. Wykazał, iż łączenie ich na różnych poziomach szkolenia przynosi określone korzyści oraz prowadzi do celu, jakim jest skuteczna technika. Wszystkie te formy treningu muszą mieć wspólny mianownik, którym powinno być doskonalenie techniki w powiązaniu z zastosowaniem. Mieliśmy okazję przećwiczyć zastosowanie kihon, formę bunkai kata na bazie kihon oraz elementy kumite. Sensei największy nacisk kładł na poprawne i stabilne pozycje, bez których niemożliwe jest skuteczne i dobre karate. Ci, którzy mieli okazję brać udział w treningach wszystkich trzech grup zaawansowania, mogli zapoznać się z pełnym programem szkolenia. Staż był także bardzo owocny pod względem uzupełnienia warsztatu instruktorskiego.

Scroll to Top