Walne zebranie SGI – ogłoszenie

Zgodnie z § 23 pkt 1. Statutu Shotokan Goshindo Institute Poland Zarząd SGI Poland zwołuje na dzień 28 marca 2015 roku (sobota) godz. 20:00  Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Krzyżu Wielkopolskim na terenie hali sportowej. Drugi termin wyznacza się na dzień 28 marca 2015 roku (sobota) godz. 20:30

Zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu w Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym osoby odpowiednio umocowane do reprezentacji stowarzyszeń – członków Związku oraz z głosem doradczym zaproszone osoby – nie będą potrzebne zaświadczenia ze starostw.

Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych, a w drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

Scroll to Top