WALNE ZEBRANIE SGI

Zgodnie z § 23 pkt 1. Statutu Shotokan Goshindo Institute Poland Zarząd S.G.I.- Poland zwołuje na dzień 22 lutego 2014 roku (sobota) godz. 15:00  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Tucholi w siedzibie SGI na terenie hali sportowej przy ul. Warszawskiej 17. Drugi termin wyznacza się na dzień 22 lutego 2014 roku godz. 15:15.

Zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu w Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym osoby odpowiednio umocowane do reprezentacji stowarzyszeń – członków Związku (po dwie z każdego stowarzyszenia) oraz z głosem doradczym zaproszone osoby.

Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych, a w drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 

Scroll to Top