Wizyta we Florencji

Pod wieczór w miejscowości Senia, karatecy z Ostrowa wzięli udział w treningu grupy zaawansowanej prowadzonej przez Sensei Roberto Benocci (5 dan). Trening dotyczył zagadnień kumite, synchronizacji ruchów z przeciwnikiem oraz możliwości wykorzystania różnych strategii walki.
Poranny piątkowy trening okazał się być szkoleniem włoskich instruktorów Goshindo, które prowadził Sensei Claudio Ceruti. Przećwiczono po jednej kombinacji z grupy SHOTOTAIDA i GOSHINTAIDA oraz bunkai kata tekki sandan według standardów Goshindo. Kolejny trening tym razem w miejscowości Pistoia, prowadzony w wąskim gronie przez Sensei Claudio Cerutiego dotyczył metodyki treningu kopnięć i uderzeń na worek. Sensei zaprezentował i omówił ćwiczenia rozwijające prawidłową presję kopnięć oraz ćwiczenia utrzymania właściwej pozycji w trakcie uderzeń z różnego dystansu.
Podczas całego pobytu Tadeusz Kurzawski i Jacek Przysada byli niezwykle ciepło przyjmowani. Serdecznie dziękujemy Sensei Claudio Ceruti, Sensei Roberto Benocci i Sensei Gianluca Tenti za opiekę, gościnę i bezcenne wskazówki treningowe.

Scroll to Top