Z prac Zarządu

4

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się IV posiedzenie Zarządu SGI Poland, (w wersji zdalnej) na którym podjęto następujące uchwały:

 • uchwała nr 13/04/IV/2021 w sprawie zaprowadzenia ewidencji ćwiczących

3

W dniu 6 listopada 2021 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu SGI Poland, na którym podjęto następujące uchwały:

 •  Uchwała nr 12/03/IV/2021 o przyznaniu licencji egzaminatora SGI Poland

2

W dniu 20 września 2021 r. odbyło się II posiedzenie Zarządu SGI Poland (w wersji zdalnej), na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała nr 9/02/IV/2021 o sfinansowaniu zakupu kalendarzy dla instruktorów i przyjaciół SGI Poland
 • Uchwała nr 10/02/IV/2021 o zorganizowaniu szkolenia dla instruktorów SGI Poland w dniu 6 listopada 2021 r.
 • Uchwała  nr 11/02/IV/2021 o dofinansowaniu kosztów udziału w seminarium w Pönitz (Niemcy) instruktorów SGI Poland

1

W dniu 28 sierpnia 2021 r. odbyło się I posiedzenie Zarządu SGI Poland, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała  nr 1/01/IV/2021 o przyjęciu projekt Regulaminu Pracy Zarządu
 • Uchwała  nr 2/01/IV/2021 o przedłużeniu zlecenia prowadzenia rozliczeń finansowych federacji
 • Uchwała  nr 3/01/IV/2021 o ustaleniu wynagrodzenia za druk dyplomów potwierdzających egzaminy Uczniowskie
 • Uchwała  nr 4/01/IV/2021 wyrażenie zgody na pokrycie kosztów administracyjno- biurowych
 • Uchwała  nr 5/01/IV/2021 wyrażenie zgody na zakup materiałów biurowych
 • Uchwała  nr 6/01/IV/2021 o zatwierdzeniu zasad zdawania egzaminów w Federacji i powoływaniu egzaminatorów
 • Uchwała  nr 7/01/IV/2021 o powołaniu Komisji Technicznej
 • Uchwała  nr 8/01/IV/2021 o upoważnieniu do prowadzenia rozmów z włoskim środowiskiem karate
Scroll to Top