Walne zebranie SGI Polska

W dniu 28 sierpnia 2021 roku odbyło się w Tucholi Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej Federacji. Udział wzięli w nim przedstawiciele 12 klubów z 14 które są członkami Związku. Zebranym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Federacji za okres od wiosny 2018 roku, dokładnie omówiono sprawozdanie finansowe. Po dyskusji udzielono ustępującym władzom absolutorium. Zebrani przyjęli uchwałę programową, w której podtrzymano główny cel:  rozwijanie Karate Shotokan oraz Goshindo zgodnie ze wskazówkami Sensei Hiroshi Shirai oraz opiekuna naszej grupy Hanshi Cladio Cerutiego. Podkreślono konieczność poświęcenia większej uwagi treningowi Goshindo, biorąc pod uwagę wskazówki Maestro Shirai, którego zdaniem trening Goshindo, poprawia poziom trenujacych Shotokan. Pod adresem nowych władz sprecyzowano szereg wniosków szczegółowych. Doprecyzowano procedurę egzaminacyjną oraz warunki jakie muszą spełniać egzaminatorzy SGI Poland

Na kolejną kadencje wybrano Zarząd w składzie: Tomasz Krygowski – przewodniczący, Jacek Skórczewski – wiceprzewodniczący, Wacław Mucha-Kruczyński – sekretarz. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie; Tadeusz Kurzawski – przewodniczący, Tomasz Szczepański – zastępca przewodniczącego i Marcin Bekert jako członek. Zebrani postanowili nie wybierać Sądu Koleżeńskiego, którego funkcje zgodnie ze statutem będzie pełnić Komisja Rewizyjna. W przerwie obrad odbyło się pierwsze zebrania komisji rewizyjnej.

Podczas zebrania przyjęto m.in. regulaminy pracy oraz podjęto szereg uchwał związanych z bieżącą działalnością Związku m.in. powołanie Komisji Technicznej. Zebrani zaakceptowali wstępnie plan aktywności Federacji na najbliższy okres. Przeniesiono zawody Pucharu SGI Poland na wiosnę, turnieje mikołajkowe odbyłyby się w dwóch strefach: północ i południe. planuje się również (jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli) dwie wizyty w Polsce Sensei Cerutiego. Zebrani wybrali również  Marcina Zawadę na przewodniczącego Rady Instruktorów.

Scroll to Top