Fizyczna analiza technik karate

Fizyczna analiza technik karate

Wybrane wielkości fizyczne i ich przydatność w opisie technik karate.
[fragment]
Rozważanie efektywności technik karate przez pryzmat analizy fizycznej może dotyczyć wielu aspektów i wielu zjawisk. Tutaj jednak interesujące będą tylko dwa zagadnienia:
1.Która z wielkości fizycznych: przyspieszenie czy prędkość, jest bardziej adekwatna do opisu efektu ruchu ciała jako techniki karate?
2.Jaką rolę w zwiększaniu efektywności uderzenia dłonią pełni rotacja przedramienia/pięści? Czy rotacja zwiększa energię wypadkową ciosu?
[…]


Ilościowa analiza ruch obrotowego i postępowego ciała jako przybliżenie ruchu pięści w technice karate.

[fragment]
Przejdźmy teraz do drugiego zagadnienia. Wydaje się ważne, że energię poruszającego się ciała (bryły sztywnej) można istotnie zwiększyć nadając mu dodatkowo rotację czyli wykorzystując oprócz energii kinetycznej ruchu postępowego także energię kinetyczną ruchu obrotowego. Można to uczynić jedynie tak, aby rotacja odbywała w kierunku ruchu postępowego co w naszym przypadku nie ma miejsca, ale fakt ten zostanie tutaj pominięty. Jeżeli potraktujemy pięść i część przedramienia jako walec o promieniu np.: 4cm obracający się wokół osi przechodzącej przez środki obu podstaw, będzie można w uproszczony sposób obliczyć wartość energii posiadanej przez pięść wynikającą z ruchu obrotowego. Ustalmy ponownie:

masa pięści m=1kg
prędkość liniowa pięści v = 8m/s
prędkość kątowa czyli obrotowa pięści ω = 4π rad/s
czas trwania rotacji pięści o 180 stopni czyli π rad, t = 0,1 s


Prędkość kątowa to wielkość fizyczna, która mówi o stosunku kąta α zakreślonego przez promień wodzący ciała poruszającego się po krzywej do czasu trwania ruchu.
 
 
Czytaj dalej: Fizyczna analiza technik karate, cz.1

Scroll to Top