Shotokan Goshindo Institute POLSKA

Zarząd:

Przewodniczący: Tomasz Krygowski
Wiceprzewodniczący: Jacek Skórczewski
Sekretarz: Wacław Mucha-Kruczyński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Tadeusz Kurzawski
Wiceprzewodniczący: Tomasz Szczepański
Członek: Marcin Bekert

Komisja Techniczna:

Adam Cichocki
Tadeusz Kurzawski

Przewodniczący rady instruktorów:

Marcin Zawada

Shotokan Goshindo Institute-Poland (poprzednio Shotokan Cultural Institute – POLAND) jest związkiem sportowym o zasięgu ogólnopolskim, działającym w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, statut oraz odpowiednie uchwały i regulaminy.

Każda organizacja ma swoją historię – głównie historię ludzi, którzy ją tworzą. Nie inaczej jest w przypadku Shotokan Goshindo Institute Poland (S.G.I. Poland).

Historia SGI/SCI:

Geneza S.G.I. Poland jest ściśle związana z karate tradycyjnym obecnym w Polsce od kilkudziesięciu lat. Znaczna część instruktorów naszej federacji zaczęła swoją przygodę z karate jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy sztuka ta przechodziła swoją „złotą erę” (przynajmniej, jeśli chodzi o Polskę). Lata dziewięćdziesiąte XX wieku, wraz ze zmianami ustrojowymi przyniosły otwarcie granic, możliwość dowolnego zrzeszania się i wolność gospodarczą. Powstał wtedy jeden z trzech działających obecnie związków karate, w którym zrzeszyła się większość praktykujących karate wg szkoły H. Nishiyamy.

Niestety wyraźny nacisk na rywalizację sportową, przy całkowitej niemal marginalizacji roli klubów spowodował rozłam i rezygnację części zrzeszonych z członkostwa w organizacji. Późniejsze próby kontynuowania przez rokoszan praktyki karate tradycyjnego, tym razem pod kierunkiem Sensej Ilji Iorgi, mimo początkowych bardzo obiecujących sukcesów również nie zakończyły się sukcesem.

W 2004 roku, już pod skrzydłami Polskiego Związku Karate (PZK), powstaje Podkomisja Karate Shotokan WSI (World Shotokan Institute) związana ze szkołą karate Sensei Hiroshi Shiraia, jednego z ostatnich żyjących wielkich mistrzów karate Shotokan. Mimo początkowo dobrze rokującej współpracy pomiędzy Podkomisją a PZK, nieporozumienia pomiędzy nimi spowodowały odejście Podkomisji ze struktur PZK i przekształcenie Podkomisji w World Shotokan Institute – Poland (WSI-Poland).

Lata 2004-2008 to lata wytężonej pracy wszystkich członków WSI-Poland, zarówno nad rozwojem i poprawą swojego karate jak i rozwojem organizacji. Ta praca (treningi instruktorów w dojo Sensei Shirai w Mediolanie, regularne staże i szkolenia w Polsce i za granicą, zarówno z Sensei Shirai jak i innym instruktorami oraz zawody) szybko przyniosła owoce. Rezultatem było nie tylko podniesienie poziomu technicznego ćwiczących, potwierdzone egzaminami mistrzowskimi, ale również ugruntowanie pozycji WSI Poland w kraju i za granicą.

Niestety, brak możliwości porozumienia się z liderem, jego niezrozumiałe decyzje, doprowadziły do rozłamu i w konsekwencji odejścia większości klubów i najlepszych instruktorów ze struktur WSI-Poland w 2009 roku. Sensei Shirai zaakceptował tę decyzję i wyraził zgodę na zawiązanie nowej organizacji karate w Polsce propagującej jego szkołę i wyznaczył Hanshi Claudio Cerutiego – jednego ze swoich najstarszych stażem uczniów – na dyrektora technicznego i swoistego opiekuna naszej grupy.

W styczniu 2009 roku World Shotokan Institute przekształciło się w Shotokan Cultural Institute z siedzibą w Mediolanie, S.G.I.-Poland stało się pełnoprawnym członkiem tej elitarnej grupy – zaś na arenie krajowej jedyną organizacją związaną ściśle z Sensei Hiroshi Shirai.

Scroll to Top