Szkolenie instruktorskie

W dniu 6 listopada 2021 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie instruktorskie SGI Poland.


Podczas szkolenia sensei Tadeusz Kurzawski przekazał materiał szkoleniowy zdobyty podczas odbytego na zaproszenie Hanshi Claudio Cerutiego studyjnego szkolenia we Florencji we wrześniu br.


Po szkoleniu odbyło się spotkanie Rady Instruktorów. Zebrani zapoznali się z  informacją o pracy Zarządu od ostatniego zebrania walnego oraz planów na najbliższą przyszłość.

Scroll to Top