Szkolenie w Hamburgu; marzec 2011

Hamburg 5 marca 2011

Pierwsze spotkanie polskich karateka z Maestro Hiroshi Shirai (9 dan) miało miejsce w minioną sobotę w Hamburgu. Tym razem poświęcone było praktyce Goshindo, unikalnemu systemowi samoobrony stworzonemu przez Maestro Shirai ponad 30 lat temu i stale doskonalonemu. Maestro wielokrotnie podkreślał istotną rolę Goshindo w treningu karate Shotokan – Goshindo skupia się na tych elementach karate Shotokan, które są pomijane w czasie treningu albo nie są rozumiane we właściwy sposób przez instruktorów, nawet tych szczycących się lub aplikujących do wysokich stopni mistrzowskich.

Czterogodzinny trening podzielony został na dwie części. W czasie pierwszej z nich doskonalono podstawowe techniki i kata Goshindo. Maestro dużo uwagi poświęcił na wytłumaczenie zasad poruszania się charakterystycznych dla Goshindo. W drugiej części z kolei adepci mieli możność zapoznać się z piątym i szóstym kata Goshindo, mianowicie Goshin Tokon i Goshin Henka. Szczególnie ta druga forma sprawiała duże trudności, nawet zaawansowanym adeptom, ze względu na liczne odniesienia do tradycyjnych kata okinawskiego karate: Saifa, Shisochin i Suparinpei. Treningowi każdej z form towarzyszył trening aplikacji z jednym lub z dwoma partnerami. Ponieważ Goshindo jest raczej twardym systemem w czasie treningu nie obyło się bez kilku siniaków i stłuczeń. Tym niemniej nikt z ćwiczących się nie oszczędzał i nie symulował ataków.

Wyjazd do Hamburga był także okazją do krótkiej rozmowy zarówno z Maestro Shirai jak i z sensei Claudio Cerutim. Sensei Ceruti potwierdził swój przyjazd do Polski w maju br. i udzielił kilku wskazówek odnośnie treningu Goshindo. Organizatorem majowego seminarium z sensei Claudio Cerutim jak i wyjazdu do Hamburga jest SCI-Poland.

Scroll to Top