rjarczak

Lista Egzaminatorów SGI-Poland

Egzaminy na stopnie uczniowskie Karate Shotokan w Związku Sportowym Shotokan Goshindo Institute-Poland przeprowadzać mogą wyłącznie osoby widniejące na poniższej Liście Egzaminatorów:

Szkolenie we Włoszech

W dniach 27 – 28 września 2021 roku, czterech członków SGI Poland Sensei Tadeusz Kurzawski /4dan/, Sensei Artur Mańkowski /4dan /, Sensei Jacek Przysada /3dan/ i Sensei Rafał Jarczak /2dan/, odbyło studyjne szkolenie we Florencji na zaproszenie Hanshi Claudio Cerutiego /6dan/. Była to wyjątkowa okazja doskonalenia swoich umiejętności w wąskim gronie pod okiem mistrza Cerutiego, …

Szkolenie we Włoszech Read More »

Z prac Zarządu

4 W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się IV posiedzenie Zarządu SGI Poland, (w wersji zdalnej) na którym podjęto następujące uchwały: uchwała nr 13/04/IV/2021 w sprawie zaprowadzenia ewidencji ćwiczących 3 W dniu 6 listopada 2021 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu SGI Poland, na którym podjęto następujące uchwały:  Uchwała nr 12/03/IV/2021 o przyznaniu licencji egzaminatora …

Z prac Zarządu Read More »

Walne zebranie SGI Polska

W dniu 28 sierpnia 2021 roku odbyło się w Tucholi Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej Federacji. Udział wzięli w nim przedstawiciele 12 klubów z 14 które są członkami Związku. Zebranym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Federacji za okres od wiosny 2018 roku, dokładnie omówiono sprawozdanie finansowe. Po dyskusji udzielono ustępującym władzom absolutorium. Zebrani przyjęli uchwałę …

Walne zebranie SGI Polska Read More »

Scroll to Top